หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค
สมัครสมาชิก
Views: 10738

สมัครสมาชิกประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

     - ได้ปรึกษาพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งเรื่องการพบแพทย์ การใช้ยา การค้นหาอาการแทรกซ้อนและวิธีช่วยเหลือลูกอย่างถูกทางจนประสบความสำเร็จ

     - ได้รับจดหมายข่าว "เพื่อนแม่" ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ในการปรับพฤติกรรมคุณแม่และการปรับพฤติกรรมลูก ได้รับทราบการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือลูก

     -ได้ร่วมกิจกรรมทุกประเภท เช่น กิจกรรมบรรยายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่เก่งและชำนาญ จากนักกิจกรรมบำบัด จากนักจิตวิทยา?จากผู้มีประสบการณ์มายาวนานด้านต่างๆ ฯลฯ และกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง การคลายทุกข์ของคุณแม่และลูก การปรับพฤติกรรมคุณแม่ การปรับพฤติกรรมลูก การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ลูก การเปิดใจพูดคุยกับคุณครู การเรียนศิลปะ ฯลฯ

     - ได้รับข่าวกิจกรรมของทางการแพทย์และมีสิทธิเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของชมรมฯ ได้ดาวน์โลดงานวิจัยของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโดยผ่านทางชมรมฯเช่น การช่วยเหลือลูกที่ติดเกม เป็นต้น

     - ได้รับข่าวการปฎิบัติธรรมของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

      - ได้รับซีดีความรู้จากกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

      - ได้ท่องเที่ยวธรรมชาติ

      - อื่น ๆ

 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

?

ส่งใบสมัครที่เขียนให้ชัดเจนด้วยปากกาสีดำและใบโอนเงินที่ระบุชื่อ/นามสกุล วันที่โอนและจำนวนเงินด้วยปากกาสีดำไปที่

E-mail:thaiadhd@yahoo.com  หรือ  Line ID:thaiadhd  หรือ  ส่งไปที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

คอนโดสวนธนตึก 3D  ชั้น 6  ห้อง 597 

ซอยรัชดา 36  ถนนรัชดาภืเษก

แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900


?

 หากคุณเป็นผู้ด้อยฐานะ คุณไม่ต้องชำระค่าสมาชิกรายปี เราเข้าใจคุณ ขอให้ระบุในใบสมัครว่า "ฐานะด้อย" แต่ขอให้ "บริจาค" ตามกำลังของคุณเพราะนั่นคือการทำทาน ที่มีผลทำให้คุณมั่งมีศรีสุข  มีเมตตา  มีสุขภาพแข็งแรง  ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา  ร่ำรวย  ปลอดภัย  มีสติและปัญญา  และอายุยืน....ยิ่งให้...ยิ่งได้


 หากคุณมีฐานะปานกลางหรือฐานะดีหรือดีมาก โปรดรทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น ไม่ให้เป็นโรตซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและประกอบอาชญากรรมเมื่อเป็นวัยรุ่นและเสพยาและถูกศาลเยาวชนตัดสินว่าเป็น "ผู้ร้ายเยาวชน" 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค
Copyright©2019 adhdthai.com
Powered by SMEweb