หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค
สมัครสมาชิก
Views: 10557

สมัครสมาชิก


       

         ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

                     - ได้ปรึกษาพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งเรื่องการพบแพทย์ การใช้ยา การค้นหาอาการแทรกซ้อนและวิธีช่วยเหลือลูกอย่างถูกทางจนประสบความสำเร็จ

                     - ได้รับจดหมายข่าว "เพื่อนแม่" ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ในการปรับพฤติกรรมคุณแม่และการปรับพฤติกรรมลูก ได้รับทราบการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือลูก                                         

                     - ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท เช่น กิจกรรมบรรยายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่เก่งและชำนาญ จากนักกิจกรรมบำบัด จากนักจิตวิทยา

จากผู้มีประสบการณ์มายาวนานด้านต่างๆ ฯลฯ และกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง การคลายทุกข์ของคุณแม่และลูก การปรับพฤติกรรมคุณแม่ การปรับพฤติกรรมลูก การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ลูก การเปิดใจพูดคุยกับคุณครู การเรียนศิลปะ ฯลฯ

                     - ได้รับข่าวกิจกรรมของทางการแพทย์และมีสิทธิเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของชมรมฯ ได้ดาวน์โลดงานวิจัยของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโดยผ่านทางชมรมฯ เช่น การช่วยเหลือลูกที่ติดเกม เป็นต้น

                     - ได้รับข่าวการปฎิบัติธรรมของวัดพระราม ๙ กาญจนา-ภิเษก       

                     - ได้รับซีดีความรู้จากกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้             

                     - ได้ท่องเที่ยวธรรมชาติ

                     -  อื่น ๆ

                              ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

 

ส่งใบสมัครที่เขียนให้ชัดเจนด้วยปากกาสีดำและใบโอนเงินที่ระบุชื่อ/นามสกุล วันที่โอนและจำนวนเงินด้วยปากกาสีดำ  มาที่

                            
                      E-mail: 
thaiadhd@yahoo.com                   

ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

คอนโดสวนธน ตึก 3D ห้อง 597 ชั้น 6

ซอยรัชดา 36  ถนนรัชดาภืเษก

แขวงจันทร์เกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 


 

        หากคุณเป็นผู้ด้อยฐานะ คุณไม่ต้องชำระค่าสมาชิกรายปี  เราเข้าใจคุณ ขอให้ระบุในใบสมัครว่า "ฐานะด้อย" แต่ขอให้ "บริจาค" ตามกำลังของคุณเพราะนั่นคือการทำทาน  ที่มีผลทำให้คุณมั่งมีศรีสุขและมีเมตตา

       

        หากคุณมีฐานะปานกลางหรือฐานะดีหรือดีมาก  โปรดรทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น  ไม่ให้เป็นโรตซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและประกอบอาชญากรรมเมื่อเป็นวัยรุ่นและเสพยาและถูกศาลเยาวชนตัดสินว่าเป็น "ผู้ร้ายเยาวชน" 

      

       

 

  
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค
Copyright©2019 adhdthai.com
Powered by SMEweb