หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค
สมัครสมาชิก
Views: 10640

สมัครสมาชิก


???????

?????????ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

???????????????????? - ได้ปรึกษาพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งเรื่องการพบแพทย์ การใช้ยา การค้นหาอาการแทรกซ้อนและวิธีช่วยเหลือลูกอย่างถูกทางจนประสบความสำเร็จ

???????????????????? - ได้รับจดหมายข่าว "เพื่อนแม่" ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ในการปรับพฤติกรรมคุณแม่และการปรับพฤติกรรมลูก ได้รับทราบการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือลูก?????????????????????????????????????????

???????????????????? -?ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท เช่น กิจกรรมบรรยายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่เก่งและชำนาญ จากนักกิจกรรมบำบัด จากนักจิตวิทยา

จากผู้มีประสบการณ์มายาวนานด้านต่างๆ ฯลฯ และกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง การคลายทุกข์ของคุณแม่และลูก การปรับพฤติกรรมคุณแม่ การปรับพฤติกรรมลูก การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ลูก การเปิดใจพูดคุยกับคุณครู การเรียนศิลปะ ฯลฯ

???????????????????? - ได้รับข่าวกิจกรรมของทางการแพทย์และมีสิทธิเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของชมรมฯ ได้ดาวน์โลดงานวิจัยของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโดยผ่านทางชมรมฯ?เช่น การช่วยเหลือลูกที่ติดเกม เป็นต้น

???????????????????? - ได้รับข่าวการปฎิบัติธรรมของวัดพระราม ๙ กาญจนา-ภิเษก???????

???????????????????? - ได้รับซีดีความรู้จากกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้?????????????

?????????????????????- ได้ท่องเที่ยวธรรมชาติ

???????????????????? -? อื่น ๆ

????????????????????????????? ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

?

ส่งใบสมัครที่เขียนให้ชัดเจนด้วยปากกาสีดำและใบโอนเงินที่ระบุชื่อ/นามสกุล วันที่โอนและจำนวนเงินด้วยปากกาสีดำ? มาที่

????????????????????????????
???????????????????? ?E-mail:?
thaiadhd@yahoo.com???????????????????

ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

คอนโดสวนธน?ตึก 3D?ห้อง 597 ชั้น 6

ซอยรัชดา 36? ถนนรัชดาภืเษก

แขวงจันทร์เกษม? เขตจตุจักร? กรุงเทพฯ 10900?


?

??????? หากคุณเป็นผู้ด้อยฐานะ คุณไม่ต้องชำระค่าสมาชิกรายปี? เราเข้าใจคุณ ขอให้ระบุในใบสมัครว่า "ฐานะด้อย" แต่ขอให้ "บริจาค" ตามกำลังของคุณเพราะนั่นคือการทำทาน? ที่มีผลทำให้คุณมั่งมีศรีสุขและมีเมตตา

???????

??????? หากคุณมีฐานะปานกลางหรือฐานะดีหรือดีมาก? โปรดรทำบุญเพื่อช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น? ไม่ให้เป็นโรตซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและประกอบอาชญากรรมเมื่อเป็นวัยรุ่นและเสพยาและถูกศาลเยาวชนตัดสินว่าเป็น "ผู้ร้ายเยาวชน"?

??????

???????

?

? 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค
Copyright©2019 adhdthai.com
Powered by SMEweb