หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
Views: 27320
 •  หนังสือสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยคุณนภัทร  พุกกะณะสุต
   สั่งซื้อที่สำนักงานนานมีบุ๊ค  โทร.02-6623000  ต่อ  ร้านหนังสือ

 • แสนเสียดาย  ด.เด็ก                  175.-  บาท

 • สมาธิสั้นหายได้ไม่ยาก               170.- บาท

 • เด็กพิเศษช่วยได้ไม่ยาก              175.- บาท

 • ผมฉลาด.....แต่รู้สึกโง่                150.- บาท
  สั่งซื้อ ผ่าน LINE  ID: thaiadhd  ดู ชื่อ นภัทร
 • นางฟ้าตกนรก                350..- บาท
 • สั่งซื้อ LINE ID:  thaiadhd  ดูชื่อ นภัทร(ชมรมผู้ปกครองฯ)

 • ** หนังสือทุกเล่มมีลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกโดยมิได้รับอนุญาต
  หรือ ติดต่อ คุณนภัทร  พุกกะณะสุต  ก่อน


 • ชุดแก้ไขอาการแอลดีซึ่งเป็นภัยมืดของเด็กสมาธิสั้น
  และเด็กออทิสติก� จนต้องรีบแก้ไข
  ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึง ป.6
  โดย  ศ. ดร.ผดุง อารยะวิญญู  ผู้เชี่ยวชาญ �ติดต่อซื้อที่ชมรมผู้ปกครองฯผ่าน  LINE ID:  thaiadhd  ดูชื่ นภัทร
  โดยมีราคาดังต่อไปนี้

  ชุดช่วยเหลือการอ่าน-เขียน
  �ซีดี 10�แผ่น �ราคา 2500.-บาท
  ค่าแพ๊คและส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา 150 บาท

  ชุดแก้ไขความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
  ซีดีจำนวน 10 แผ่น ราคา 2,500 บาท
  ถ้าส่งเป็นแผ่นค่าซองกันกระแทกและค่าส่ง� 150 บาท�


  ทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก
  ราคาแผ่นละ 250 + ค่าส่ง 80 บาท

  ฝึกทักษะการรับรู้ (Sensory Integration)
  ราคาแผ่นละ�250 + ค่าส่ง�100 บาท
            
 • ปัญหาของเด็กที่เรียนอ่อนและผู้ใหญ่ที่ทำงานไม่ดีคือ  การคิดรวบยอดหรือการจับประเด็น  ต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็ก  จึงจะประสบความสำเร็จคุณนภัทรฯ  รับฝึก  "การคิดรวบยอดหรือการจับประเด็น"  ให้เด็กสมาธิสั้นและเด็กแอลดี  ที่ สำนักงานชมรมผู้ปกครองใรวันเสาร์และอาทิตย์  ติดต่่อ โทร. 02-9328439  เพื่อสอบถามรายละเอียดจากคุณนภัทรโดยตรง 


 • �“มารู้จักและช่วยเด็กสมาธิสั้นกันเถอะ” เขียนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์� ชาญวิทย์� พรนภดล� เนื้อหากระชับ��มีแจกสำหรับสมาชิกท่านละ 1 เล่ม� สนใจกรอกเอกสารท้ายจดหมายข่าวประจำเดือน� ส่งกลับมาที่ชมรมฯ

 • หนังสือ "สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น" โดย ผศ.นพ. พนม เกตุมาน� ซื้อตามร้านหนังสือทั่วไป

 • หนังสือ "เลี้ยงลูกสมาธิสั้นให้ได้ดี" โดย� คุณอมรรัตน์� ศรีสุรินทร์� ซื้อตามร้านหนังสือทั่วไป


 • �"พิชิตการบ้าน" โดย ร.ศ น.พ ชาญวิทย์ พร-นภดล ติดต่อชมรมฯผู้ปกครองฯโทร.02-9328439


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2024 adhdthai.com
Powered by SMEweb