หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค
บริจาค
Views: 5648

โปรดบริจาค

เพื่อช่วยเหลือลูกของคุณและลูกคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของพ่อแม่ที่อยู่ในชุมชน  มิให้เป็นโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวน เป็นอันธพาล ประกอบอาชญากรรม  สร้างความรุนแรงให้สังคม  และ เสพยาเมื่อเป็นวัยรุ่นและถูกศาลเยาวชนตัดสินว่า  เป็นผู้ร้าย  ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาและปรับพฤติกรรมในสถานพินิจในฐานตะนักโทษรุ่นเยาว์


เนื่องจากชมรมฯ มิได้จดเป็นสมาคมหรือมูลนิธิ  เพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ทั้งนี้เพราะลูกของเรามิใช่  "ผู้พิการ"  ตาม พ.ร.บ ของภาครัฐ การจดจะทำให้ยุ่งยากในการดำเนินการมาก  เพราะทีมงานของเราล้วนแต่เป็น "อาสาสมัคร" ที่ไม่มีเงินเดือน แต่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณแม่และลูกที่มีความทุข์เท่านั้น  เราได้ปรึกษาผู้รู้ซึ่งแนะนำให้เป็นชมรมจะดีที่สุด เหมือนเช่น "ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น" และ "ชมรมแพทย์ชนบท" เราจึงไม่สามารถออกใบเสร็จหรือใบโมทนาบัตรให้คุณนำไปหักภาษีได้  การบริจาคโปรดนึกเสมอว่าเป็นการ "ทำบุญเพื่อบุญโดยแท้"

           โปรดบริจาคเงินของคุณเพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชน  มิให้สร้างความรุนแรงให้สังคมเมื่อเป้นวัยรุ่น

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 71
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คุณนภัทร พุกกะณะสุต
และ
คุณบุณฑรีก์ โมกขะสมิต
เลขบัญชี 021-8-89778-9

ชมรมฯไม่สามารถเปิดบัญชีในนามชมรมฯได้เพราะระเบียบใหม่ 

โปรดแฟ๊กซ์ใบโอนเงินที่เขียนชื่อ/นามสกุล/หมายเลขโทรศัพท์/จำนวนเงินและวันที่โอน  ด้วยปากกาสีดำ  เพื่อความชัดเจน  ไม่ผิดพลาด  ไปที่หมายเลขโทรสาร  02-935-4088 หรือ อีเมล์  thaiadhd
@yahoo.com

        การบริจาค คือ การทำบุญเพื่อบุญ ผู้บริจาคได้บุญที่บริจาคและได้บุญจากการที่ชมรมฯ นำไปช่วยเหลือเด็กๆ สมาธิสั้นและคุณแม่ ที่มีความทุกข์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและคุณแม่ในชุมชน

           เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเด็กสมาธิสั้น  ให้มีอาการดีขึ้น  จนถึงหาย  ก่อนเป็นวัยรุ่น และ นี่คือบุญอันยิ่งใหญ่ของคุณค่ะ 


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค
Copyright©2018 adhdthai.com
Powered by SMEweb