หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: สถานศึกษา
สถานศึกษา
Views: 99906

สถานศึกษาที่ให้บริการเด็กเรียนร่วมกับเด็กปกติ

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

มีโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ รับนักเรียนอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบ่งเป็นเขตการศึกษาของแต่ละจังหวัดได้ดังนี้

หมายเหตุ โทรศัพท์เป็นหมายเลขของศึกษานิเทศน์ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ สนง. สพฐ.

1. จังหวัดกระบี่ (075) 612-585 (075) 622-101

2. จังหวัดกาญจนบุรี (034) 513-684 ต่อ 110 (034) 511-324

3. จังหวัดกาฬสินธุ์043) 811-282(043)812-428

4. จังหวัดกำแพงเพชร(055) 711-383 (055) 712-922

5. จังหวัดขอนแก่น043) 246-664(043) 236-530

6. จังหวัดจันทบุรี (039) 312-599 ต่อ 103 (039) 324-212

7. จังหวัดฉะเชิงเทรา(038) 511-730 (038) 511-993

8. จังหวัดชลบุรี (038) 274-120 (038) 276-767

9. จังหวัดชัยนาท(056) 411-578 (056) 411-560

10.จังหวัดชัยภูมิ (044) 811-516 ต่อ 1010 (044) 811-477

11. จังหวัดชุมพร (077) 501-048 (077) 511-506

12. จังหวัดเชียงราย (053) 711-401 (053) 713-668

13. จังหวัดเชียงใหม่ (053) 222-756 (053) 211-464

14. จังหวัดตรัง (075) 218-547 (075) 224-947

15. จังหวัดตราด (039) 511-722 (039) 511-278

16. จังหวัดตาก (055) 512-537 (055) 512-88

17. จังหวัดนครนายก (037) 311-156  (037) 311-612

18. จังหวัดนครปฐม (034) 253-878 (034) 254-373

19. จังหวัดนครพนม (042) 511-250  (042) 512-105

20. จังหวัดนครราชสีมา(044) 245-286  (044) 244-905

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช(075) 341-716 (075) 343-716

22. จังหวัดนครสวรรค์(036) 222-530 (036) 226-187

23. จังหวัดนนทบุรี (02) 591-1320  (02) 591-1305

24. จังหวัดนราธิวาส (073) 511-473  (073) 511-301

25. จังหวัดน่าน (054) 710-029  (054) 710-211

26. จังหวัดบุรีรัมย์ (044) 612-001  (044) 611-013

27. จังหวัดปทุมธานี (02) 581-6704  (02) 581-6355

28. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (032) 611-593 (032) 602-033

29. จังหวัดปราจีนบุรี (037) 213-076 (037) 211-579

30. จังหวัดปัตตานี  (073) 331-842 (073) 331-843

31. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (035) 328-132 (035) 328-130

32. จังหวัดพะเยา(054) 431-400  (054) 482-295

33. จังหวัดพังงา (076) 412-180   (076) 411-922

34. จังหวัดพัทลุง  (074) 612-045  (074) 611-441

35. จังหวัดพิจิตร (056) 612-328   (056) 613-005

36. จังหวัดพิษณุโลก (055) 244-633 (056) 251-685

37. จังหวัดเพชรบุรี (032) 427-028 (032) 425-901

38. จังหวัดเพชรบูรณ์ (056) 721-632  (056) 721-565

39. จังหวัดแพร่  (054) 511-242  (054) 511-589

40. จังหวัดภูเก็ต  (076) 214-066 (076) 216-854

41. จังหวัดมหาสารคาม(043) 711-166  (043) 723-311

42. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (053) 612-181 (053) 611-445

43. จังหวัดยโสธร (045) 781-158  (045) 711-419

44. จังหวัดยะลา (073) 212-919 (073) 213-519

45. จังหวัดร้อยเอ็ด (043) 527-895 (043) 513-398

46. จังหวัดระนอง (077) 848-049 (077) 848-410

47. จังหวัดระยอง (038) 611-231 (038) 612-841

48. จังหวัดราชบุรี  (032) 321-914 (032) 321-915

49. จังหวัดลพบุรี (036) 413-448  (036) 412-695

50. จังหวัดลำปาง (054) 335-068  (054) 335-065

51. จังหวัดลำพูน (053) 511-368 ต่อ 119  (053) 512-005

52. จังหวัดเลย (042) 813-113  (042) 811-697

53. จังหวัดศรีสะเกษ (045) 612-366-

54. จังหวัดสกลนคร (042) 711-176 (042) 715-031

55. จังหวัดสงขลา (074) 448-709  (074) 448-710

56. จังหวัดสตูล (074) 711-237  (074) 721-224

57. จังหวัดสมุทรปราการ (02) 384-8091 (02) 384-8092

58. จังหวัดสมุทรสงคราม(034) 711-370  (034) 715-790

59. จังหวัดสมุทรสาคร(034) 826-925 (034) 826-253

60. จังหวัดสระบุรี (036) 211-524  (036) 212-489

61. จังหวัดสิงห์บุรี (036) 511-417ต่อ 129  (036) 511-989

62. จังหวัดสุโขทัย (055) 611-783 (055) 622-076

63. จังหวัดสุพรรณบุรี (035) 521-832, 522-291 ต่อ 119(035) 521-191

64. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (077) 273-298 (077) 273-071

65. จังหวัดสุรินทร์ (044) 511-419  (044) 513-246

66. จังหวัดหนองคาย (042) 412-692 ต่อ 110 (042) 411-291

67. จังหวัดอ่างทอง (035) 611-754  (035) 611-902

68. จังหวัดอุดรธานี (042) 221-013 (042) 223-924

69. จังหวัดอุตรดิตถ์  (055) 411-774   (055) 411-685

70. จังหวัดอุทัยธานี (056) 511-010  (056) 511-509

71. จังหวัดอุบลราชธานี (045) 255-708 ต่อ 412  (045) 242-320

72. จังหวัดกรุงเทพมหานคร (02) 247-4600  (02) 245-9939

73. จังหวัดมุกดาหาร (042) 611-532  (042) 611-523

74. จังหวัดสระแก้ว (037) 242-390   (037) 242-401

75. จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511-019-

76. จังหวัดหนองบัวลำภู (042) 360-765 ต่อ 123 (042) 360-660


2. สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาที่ให้บริการ

โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้โดยเฉพาะ(ไม่ใช่เด็กแอลดี) สังกัด สนง.บริหารงานการศึกษาพิเศษ� กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนประเภทประจำ

ภาคกลาง

1. โรงเรียนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี  โทร. (081) 985-6782.

2. โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี โทร. (035) 414-539  แฟ็กซ์ (035) 414-539

3. โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี  โทร. (032) 471-102
โรงเรียนหนองแซงวิทยา อยู่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รับเด็กจบมัธยม 3 เรียนจบมัธยม 6 ภายใน 8 เดือน เรียนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์


4. โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี โทร. (036) 412-014
แฟ็กซ์ (036) 412-014

ภาคเหนือ

5. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์  โทร. (056)227-011
แฟ็กซ์ (056)277-012
6. โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก  โทร. (055)299-258
แฟ็กซ์ (055)299-260
7. โรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร  โทร. (081)605-1725
แฟ็กซ์(081)604-6325
8. โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์  โทร.
9. โรงเรียนกาวิละอนุกูล โทร. (053)249-304
แฟ็กซ์ (053)244-770
10. โรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน  โทร.(081)961-1497
11. โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย  โทร.(081)671-5552
12. โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร่  โทร.(081)980-7630

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลโทร. (045)312-764
แฟ็กซ์ (045)312-764
14. โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร  โทร. (042)612-237
15. โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์  โทร. (043)891-080
แฟ็กซ์ (043)891-080
16. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา โทร. (044)214-983
แฟ็กซ์ (044)214-983
17. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ โทร. (044)�812-307

ภาคตะวันออก

18. โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง โทร.(038) 612-638
แฟ็กซ์ (038) 802-359
19. โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา โทร.

ภาคใต้

20. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล โทร. (077) 503-004
แฟ็กซ์(077) 503-004

21. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาโทร. (074) 333-755
แฟ็กซ์(074) 333-993

22. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช
โทร. (075) 412-153
แฟ็กซ์(075) 420-153

23. โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต  โทร. (076) 260-448
แฟ็กซ์(076) 260-444

 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐ

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพฯ
  • โทร. 1133 ถามเบอร์ศูนย์พัฒนาฯ ระบุเขตที่อยู่อาศัย

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างจังหวัด
    โทร. 1133 ถามเบอร์ศูนย์ระบุจังหวัดหรืออำเภอ

4. โรงเรียนเรียนร่วม

  • โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับเด็กเรียนร่วม 3007 แห่ง

โทร. 1133 ระบุชื่อโรงเรียน ชื่อจังหวัดหรือติดต่อศึกษานิเทศน์ประจำเขตการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตามเบอร์โทร.ข้างต้น

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครที่รับเด็กเรียนร่วม 67 แห่ง

  • โทร. 1133 ระบุชื่อโรงเรียนหรือโทร.ติดต่อสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครที่เบอร์ 02-4376631-5

โรงเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

  • โทร. 1133 ระบุจังหวัดหรือติดต่อศึกษานิเทศน์ตามเบอร์โทร.ข้างต้น

โรงเรียนวัด

  • โทร. 1133 ระบุชื่อวัด ชื่อโรงเรียนตามชื่อวัด ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด

 โรงเรียนเล็กที่สุดและครูมีลักษณะใจดีมีเมตตาจะให้ผลดีกับเด็กที่สุด อย่ารังเกียจโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนเล็กๆ โรงเรียนใหญ่ๆและมีชื่อเสียงมักสร้างความทุกข์ให้กับเด็กเพราะเด็กไม่เป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อน

ในปัจจุบันโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนบางแห่งในกรุงเทพฯ ฯลฯ ได้เปิดชั้นเรียนคู่ขนานแล้ว ทั้งหมด 50 แห่ง มีในกรุงเทพฯ 8 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดโสมนัส โทร. 02- 281-0792
โรงเรียนบางบัวโทร. 02- 579-1941
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  โทร. 02- 472-1018, 02- 472-0876
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  โทร. 02- 424-4087
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โทร. 02- 583-8339
โรงเรียนวัดไตรมิตร  โทร. 087-036-2910
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  โทร. 02- 448-6617
โรงเรียนมีนบุรี  โทร. 02- 914-7241
โรงเรียนในสังกัดสถาบันราชภัฏ 28 แห่ง
โทร. 1133 ระบุชื่อโรงเรียนและจังหวัด
โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 1133 ระบุเขตหรือจังหวัด
โรงเรียนการศึกษาด้านอาชีพ 20 แห่ง
โทร. 1133 ระบุชื่อโรงเรียน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)

5. โรงเรียนของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในการรับเด็กเรียนร่วม


โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์  โทร. 02- 245-0448,02- 245-1700
โรงเรียนพญาไท  โทร. 02- 354-5273,  
โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  โทร. 02- 668-7142-3
โรงเรียนราชานุกูล       โทร. 02- 9167957-8
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร  โทร. 02- 591-2959
โรงเรียนศรีสังวาลย์     โทร. 02- 583-8434
โรงเรียนเกษมพิทยา   โทร. 02- 391-2357, 02-391-0287
โรงเรียนสมถวิล         โทร. 02- 332-5253-4
โรงเรียนราชวินิจประถมบางแค  โทร. 02- 413-0607
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช  โทร. 02- 9782582-3, 02- 978-2585
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมีนประสาท  
โทร. 02- 916-7957
โรงเรียนรุ่งอรุณ  โทร. 02- 8707512-3
โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ  โทร. 02- 5593446,  02 - 5307790-3
โรงเรียนวรรณสว่างจิตห้องเรียนต้นรัก     โทร.084-880-7810

โรงเรียนเพลินพัฒนา โทร.02-8852670-3

Edu-Train  โทร.  02-6502332

ศูนย์อารยะ(สอนพิเศษเด็กแอลดี) โทร.  02-3006068

รร.ทานตะวันไตรภาษา  โทร.  034-494823-6

รร.ทานตะวัน (อนุบาล) โทร. 02-8924937-9

รร.ศุภวรรณ  โทร. 02-4112379

โทร. 02-8666746-7

รร. ญาโณทัย โทร. 02-9215808

รร. ภัทราวดีมัธยมศึกษา(หัวหิน) โทร. 032-827814

รร.จินดาศึกษา โทร. 02- 8670790

ร.ร ทอสี(อ.1-ป.6)    โทร. 02- 713-0832   02- 713-1748-9

ร.ร ปัญญาประทีป(ม.1-ม.6)    โทร. 02- 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2024 adhdthai.com
Powered by SMEweb