"คุณนภัทรได้ช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่อง ลูก มาตั้งแต่ พศ. 2541
โดยไม่มีเงินเดือน ใช้เงินส่วนตัวจนหมดและยังมีผู้ร้ายเข้าไปถอนเงินที่เหลือจนหมด
และยังต้องใช้หนี้ธนาคารอีก สี่แสนบาท และธนาคารกำลังจะแจ้งความ คุณนภัทรจึงขอความช่วยเหลือโดยด่วน
ให้ผู้เข้าเวปโอนเงินเข้า กสิกรไทย เลขที่ 081-1 898-988 คนละ 300 บาท เพื่อช่วยคุณนภัทร"