หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
Views: 66080

สถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่เด็กสมาธิสั้นและผู้มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.    โรงพยาบาลราชานุกูล                  โทร.  (02) 245-4601-5
 
2.   โรงพยาบาลนิติจิตเวช                   โทร.  (02) 441-0083-94
                                                                     (02) 889-9191
 
3.   ศูนย์สุขวิทยาจิตราชนครินทร์โทร.  (02) 248-8999
                                                                      
 
4.   ศูนย์สุขภาพจิต  1                         โทร.  (02) 525-1223
 
5.   โรงพยาบาลรามาธิบดี                   โทร.  (02) 201-1000
 
6.   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์               โทร.  (02) 256-4000
 
7.   โรงพยาบาลศิริราช                        โทร.  (02) 419-7000
 
8.   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า           โทร. (02) 763-9300, 02-354-                                                                          7600-28
 
9.   โรงพยาบาลภูมิพล                        โทร.  (02) 534-7000
 
10. โรงพยาบาลตำรวจ                       โทร.  (02) 207-6000
 
11. โรงพยาบาลราชวิถี                       โทร.  (02) 354-8108-37
 
12. โรงพยาบาลวชิระ                          โทร.  (02) 244-3000
 
13. โรงพยาบาลประสาท                     โทร.  (02) 306-9899
 
14. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา       โทร.  (02) 437-0200-8
 
15. โรงพยาบาลพระเทพ                     โทร.  (02) 531-0080-8
                                                                       ต่อ  317
 
16. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  โทร.  (02) 384-3381-3
 
17. โรงพยาบาลศรีธัญญา                 โทร.  (02) 525-2981-5
 
18.  ศูนย์พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ 
                                                          โทร.  (02) 525-2333-5  ต่อ

                                                                   2291

19.  โรงพยาบาลเจ้าฟ้าสิรินธร          โทร.  (037) 395085-7 

        ถนนรังสิต-นครนายกคลอง 16

20. โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ์  โทร.  (034) 298265-67

21. โรงพยาบาลธัญญรักษฺ์                โทร.  (02) 531-0080-84

22. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  โทร.  สายด่วน 1415

 (สำหรับเด็กที่ผ่านกระบวนการทางศาลเยาวชน  ที่มีปัญหายาเสพติดและประพฤติผิดกฏหมาย  มีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี  หรือ  เมื่อเป็นคนไข้ในแล้วมีอายุเพิ่มขึ้น  โดยเข้ารับการช่วยเหลือในสถานพินิจและถูกส่งเข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลนี้  นอกจากนี้ยังรับเด็กที่พ่อแม่พามาบำบัดโดยตรง)

ภาคใต้

19.  โรงพยาบาลยะลา                        โทร.  (073) 212-543
 
20.  ศูนย์สุขภาพจิต 4                         โทร.  (077) 240-564
 
21.  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์          โทร.  (077) 311-444
                                                                      (077) 240-566
 
22.  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์        โทร.  (074) 212-077
                                                                      ต่อ  1020
 
23.  โรงพยาบาลประสาทสงขลา        โทร.  (074) 311-319-20

 

ภาคกลาง

 

24.  ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท                  โทร.  (056) 411-268
 
25.  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์       โทร.  (056) 341-281
 
26.  โรงพยาบาลสระบุรี                         โทร.  (036) 223-811-6


 

ภาคเหนือ

27.  ศูนย์สุขภาพจิต 2                          โทร.  (053) 276-153
 
28.  โรงพยาบาลสวนปรุง                     โทร.  (053) 276-153
 
29.  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที่เชียงใหม่  
         (ดีมากและครบวงจร)                   โทร.  (053) 890-238-44
 
30.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
                                                              โทร.  (053) 221-122
 
31.  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่      โทร.  (053) 217-705
                                                                       (053) 221-676

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32.  ศูนย์สุขภาพจิต 3                          โทร.  (043) 327-640-1
 
33.  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น         โทร.  (043) 227-422
 
34.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์               โทร.  (043) 241-331-44 
                                                                       ต่อ  1696
 
35.  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม         โทร.  (042) 512-272 
                                                                      (042) 513-259
 
36.  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์               โทร.  (045) 312-550
 
37.  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา   โทร.  (014) 271-667-9

 

ภาคตะวันออก

 38.  โรงพยาบาลพระปกเกล้า            โทร.  (039) 324-975

 39.  โรงพยาบาลสิริกิติ์                      โทร.  (038) 245-735-37

 40.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี  โทร. 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ

 • โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์) โทร. (02) 378-9000

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ                   โทร. (02) 310-3000 
                                                                
 • โรงพยาบาลธนบุรี 1                    โทร. (02) 487-2000

 • โรงพยาบาลธนบุรี 2                    โทร. (02) 412-0020

 • โรงพยาบาลนนทเวช                   โทร. (02) 596-7888

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์             โทร. (02) 667-1000,
 • (02)-667-1555

 • โรงพยาบาลบางกอกเนิร์สซิ่งโฮม โทร. (02) 632-0560

 • โรงพยาบาลพญาไท 1                 โทร. (02) 2452620-1

 • โรงพยาบาลพญาไท 2                โทร. (02) 2700780-9

 • โรงพยาบาลพญาไท 3                โทร. (02) 869-1111
                                                                (02) 467-1111

 • โรงพยาบาลพระรามเก้า              โทร. (02) 248-8020

 • โรงพยาบาลเวชธานี                    โทร. (02) 270-0043

 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ                  โทร. (02) 2710125-9

 • โรงพยาบาลปิยะเวท                   โทร. (02) 2469250-2

 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์             โทร. (02) 240-2727

 • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์             โทร. (02) 4110401-5

 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน    โทร. (02) 4483846-7

 • โรงพยาบาลยันฮี                        โทร  (02) 423-7999
 •                                                          (02) 879-0300 
 • โรงพยาบาลวิภาวดี                    โทร.  (02) 941-2800 
 •                                        (02) 941-2900  (02) 561-1260

 •         
 • โรงพยาบาลสินแพทย์                โทร. (02) 793-5099

 • รักษ์เรียนเวชกรรมคลินิก            โทร. 02-9216921 083-                                4334000 (มีจิตแพทย์พร้อมนักจิตวิทยา)     

 • คลินิกมีรัก
  (มีจิตแพทย์พร้อมนักจิตวิทยา)  โทร. (02) 5894582

 • ศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็ก    โทร. (02) 6777374-76

โรงพยาบาลหลายแห่งมีศูนย์พัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็ก  หรือ  จัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำทุกปี  เป็นที่น่าดีใจที่มี  "ศูนย์เพิ่มทักษะทางการเรียน" ที่แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลศิริราชแล้ว บทความที่ควรอ่าน: สถานพยาบาล
»กิจกรรมปั้นดินเกาหลี
08-08-2017
»สถานพยาบาล
20-07-2018
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2022 adhdthai.com
Powered by SMEweb